Ke??e stále nepochybujeme o serióznosti a multifunk?nom vyu?ití DORO ksichtíkov, vyu?ívame ich ako dizajnérsky prvok aj na interiérových doplnkoch. Hravos? a farebnos? vankušákov o?ivia aj ten najstrohejší pánsky interiér. Stále pritom pracujeme s textilom ako základným materiálom, to znamená, ?e ú?es z fleecu nájdete napríklad na sklenených lampách. 

 

We have no doubt about seriousness and  multifunctionality of using DORO's faces, we use them as designers component of interior accessories.The most strict gentelmen's interior will alived with the playfulness and colourity of Pillowers.All a long we work with textile as basic material which means that you can find fleece hairdo for example on glass lamp.