DORO dizajn je slovenská zna?ka textilného dizajnu. Do DORO rodiny patria vankúše, hra?ky, módne a interiérové doplnky v dizajne elipsových ksichtíkov v troch rôznych ú?esoch a výrazom vyjadreným len o?ami. Máme pre ne svojské pomenovania: Vankušáci, Ksichtíci, Dorovci. Sú príjemne ma?kací, lebo ich materiál je fleece, mikrovlákno alebo plyš. Ke??e ide o handmade výrobu, ka?dý náš výrobok je originál. Mäkkos?, ?istý originálny dizajn a rôzne ú?esy Vankušákov zaru?ene vyvolajú úsmev na ka?dej tvári. DORO produkty nie sú ur?ené len pre deti, sú rovnako ?iadaní dospelými ako interiérové doplnky.

Kedysi dávno som nakreslila figúrky do spolo?enskej hry:  Neskôr som ich ksichtíky vlo?ila do otcovej prezývky DORO. A takto jednoducho vznikla moja zna?ka     


DORO design is a slovak brand for textile design. To the DORO family belong pillows, toys, fashion and interior accessories as models of ecllips faces in three different hairdos with expression by eyes. They have different names like Pillowers, Faces or Doros and are comfortable crushy because they're made from fleece, microfiber or plush. Our Pillowers are handmade so each of them is an original. Softness, clean original design and different hairdos of them are the guarantee for your smiling face. DORO products are not only for children, but also wanted as an interior accessories. Long time ago I drow figures for a family game, later on, I put them in my fathers nick name DORO and so easily have I find out my brand – DORO.