?o sa práve deje v ma?kacej DORO rodine?

Klikajte na jednotlivé ikony noviniek a dozviete sa detaily nielen o pripravovaných ?i uskuto?nených akciách, ale predstavíme Vám aj nových ?lenov DORO rodiny.

 

What is happening right now in the family of DORO?

Just click on sample icons in news and you will find details, not only about future or existing actions, but also you'll see introduction of new members of DORO family.