Ve?er Milana Markovi?a (trochu inak)

Po polstoro?í opä? mestský komorný kabaret. Zábava, ktorá nepozná rozdiel medzi javiskom a h?adiskom. Familiárna atmosféra, posedenie ako doma. Dobrú chu? a na zdravie! Pozoruhodný návrat Milana Markovi?a a Pánov bratov. Atmosféru ve?eru dotvára aj logo kabaretu scéna v Doro dizajne.

Ceny vstupeniek, spôsob a miesto predaja nájdete tu

Again after half a century urban cabaret chamber. Entertainment, which does not know the difference between stage and auditorium. Familial atmosphere, sitting as at home. Good taste and health! The remarkable return of Milan Markovic and "Brothers of the Lord". The atmosphere of the evening is enhanced by scene and logo in design Doro.