Letooooooooo!

V lete sa nemá len pracova?, ale aj robi? blbosti. Keby náhodou niekto zabudol ?o to blbosti sú a ako sa robia, pozorne si pozrite letné DORO tri?ká. Vankušáci sa na nich inšpirovali farbou a chu?ou troch ob?úbených miešaných nápojov. S ú?esmi vo farbách kokteilov, slne?nými okuliarmi na neexistujúcich nosoch, ma?kacími a kdeko?vek pripevnite?nými odznakmi, s nápisom kokteilu a nenápadným DORO logom, vám ur?ite rýchlo privolajú letnú náladu. Letné rána za?ínajú kokteilom Sex on the beach, ktorý svojou oran?ovou farbou, chu?ou  pomaran?a a ?erešne prebudí ur?ite ka?dého.Poobede ke? u?  energie vplyvom slnka a ni?nerobenia zase ubúda, zašlape osvie?ujúco zelené limetkovo mätové Mojito.Ve?er je ?as na nie?o zmyselné, ?o sa dá najlepšie nájs? v kokteili Cuba Libre, ktorý je rafinovanou kombináciou teplej hnedej farby a chute s kockami ?adu.  Sta?í u? len vylo?i? okuliare na hlavu, ?ervené slnkom spálené líca natrie? panthenolom a ?blnk do v?n noci!