Skladacia nákupná DORO taška

V dnešnej ekodobe nemať v kabelke aspoň jednu veľakrátpoužiteľnú nákupnú tašku je už takmer zločin, nehovoriac o netrendovosti takéhoto správania! Našťastie som sa aj ja včas spamätala a rýýýýýýchlo vyvinula DORO ekotašku. Zložená vyzerá ako klasický vankušák, ktorým môžete kdekoľvek zabaviť Vášho potomka (alebo aj seba keď je nuda). Po rozbalení máte k dispozícii veľkú (43 x 49 cm) a pevnú nákupnú tašku s kontrastným šitím a vankušáckym ksichtom v rohu.

Foldable shopping bag DORO
In today nature friendly time not to have at least one many times using shopping bag is almost a crime not to mention how untrendy is such behavior! Fortunately, I was on time and I knew it and very quickly developed DORO ecobag. Composed looks like a classic pillow whom you can have fun anywhere your child (or yourself if it is boring). After unpacking you have a large (43 x 49 cm) and fixed a shopping bag with contrast stitching and with DORO face in the corner.