Skladacia nákupná DORO taška

V dnešnej ekodobe nema? v kabelke aspo? jednu ve?akrátpou?ite?nú nákupnú tašku je u? takmer zlo?in, nehovoriac o netrendovosti takéhoto správania! Naš?astie som sa aj ja v?as spamätala a rýýýýýýchlo vyvinula DORO ekotašku. Zlo?ená vyzerá ako klasický vankušák, ktorým mô?ete kdeko?vek zabavi? Vášho potomka (alebo aj seba ke? je nuda). Po rozbalení máte k dispozícii ve?kú (43 x 49 cm) a pevnú nákupnú tašku s kontrastným šitím a vankušáckym ksichtom v rohu.

Foldable shopping bag DORO
In today nature friendly time not to have at least one many times using shopping bag is almost a crime not to mention how untrendy is such behavior! Fortunately, I was on time and I knew it and very quickly developed DORO ecobag. Composed looks like a classic pillow whom you can have fun anywhere your child (or yourself if it is boring). After unpacking you have a large (43 x 49 cm) and fixed a shopping bag with contrast stitching and with DORO face in the corner.