Adventný DORO kalendár

Netradi?ný adventný DORO kalendár, do ktorého mô?ete ukry? akéko?vek prekvapenia na ka?dý adventný de?. 90 centimetrov dlhá DORO postavi?ka vo viano?nom outfite s ro?ni?kou v ?iapke, dr?iakom na zavesenie na stenu a samozrejme dvadsiatimištyrmi okrúhlymi vrecúškami. Vrecúška s ?íslami od 1 do 12 má na kabátiku a ?ísla 13 a? 24 pod ním, priamo na tele. Najo?akávanejšie vrecúško 24 je najvä?šie a umiestnené na hrudi.

DORO Advent Calendar
DORO non-traditional Advent calendar where you can hide any surprises for each day of Advent. 90 cm long DORO character in Christmas outfit with bells in cap, holder hanging on the wall and of course with 24 rounded sachets. Bags with numbers 1-12 in a jacket and numbers 13 to 24 below, next to the body. 24 most anticipated is the largest bag and placed on the chest.