Stavebnica DOROLINO rodina

Na svete je prvá ma?kacia a šuš?avá stavebnica DOROLINO rodina. Ako všetky DORO výrobky je textilná, teda ma?kacia a v tvare DORO ksichtíkov. Diely sú naplnené polystyrénovými gu?ô?kami, ktoré príjemne šuštia a zabezpe?ujú ich stabilitu. Posklada? si mô?ete mamu, otca a dve deti, ka?dého z troch rôznofarebných dielov. Pokro?ilí sa mô?u vyblázni? viac a postavi? napríklad mamu ako húsenicu, vyššie die?a, ?i postavi?ku s nohami , za?iato?níci a neriskujúci pokojne len klasickú „ve?u“. K verzii DOROLINO rodina budú pribúda? ?alšie série, pripravená je u? DOROLINO zvieratká.

Kit DOROLINO family
The world's first and packers system kit DOROLINO family. Like all DORO products are textile, thus packers and shape in DORO faces.