DENNE V TERMÍNOCH: 14.7. – 18.7.  a 18.8. – 22.8. Súkromné slovanské gymnázium a DORO dizajn organizujú po?as letných prázdnin v areáli gymnázia denné golfové tábory pod doh?adom pedagóga a trénera.

PRE DETI od 7 – 16 ROKOV: Výu?ba Tri-Golfu je viac hrou ne? golfovým tréningom. Je navrhnutý tak, ?e mô?e by? prevádzaný v mnohých formách a na viacerých miestach.

ZÁBAVA, STRAVA AJ VÝBAVA: Celodenná starostlivos?, pitný re?im, strava, zapo?i?anie golfovej výstroje, vedenie tvorivej dielne a materiál na výrobu sú zahrnuté v cene len 75 € na celý tý?de?.

TVORIVÉ DIELNE: Diev?atá nau?íme vyrobi? si trendy veci?ku na seba, s chlapcami zostrojíme stolný futbal, v ktorom ur?ite zví?azí ich dru?stvo

Súkromné slovanské gymnázium, Vlá?ska ul. 34, 821 07 Bratislava, golf@ssg.sk, Tel.: +421 2 452 432 11

Prihláška na:          www.ssg.sk