Magnetický DORO futbal

Majstrovstvám sveta vo futbale pod?ahli nakoniec aj Dorovci. Na tomto magnetickom futbale mô?u DORO futbalisti strie?a?, bráni?, úto?i?, chyta?. Figúrkami pohybujete jednoduchým spôsobom pod hracou plochou (38 x 58 cm) s vyu?itím magnetickej sily. Pre deti má tento druh pohybu aj terapeutický význam, lebo rozvíja sú?asnú koordináciu o?í a rúk. DORO futbalisti sú drevení a obliec? ich mô?ete do dresu pod?a vlastného výberu. Zápas Brazília - Slovensko teda nie je ?iadnou utópiou.