Pozrite sa komu všetkému u? vankušáci prepo?i?ali svoje ksichty. A nielen vankušáci, ale akýko?vek reklamný produkt z textilu vieme aj vo ve?kých mno?stvách vyrobi? pod?a ?elania. A aj pri vä?ších zákazkách zostávajú produkty handmade a vyrobené na Slovensku.