Rozprávka o ve?mi hladnej húsenici

Klasický príbeh o ve?mi hladnej húsenici dostal podobu DORO postavi?iek pre jazykovú škôlku.